Články

8 exekutívnych funkcií mozgu, ktoré riadia naše správanie

2. novembra 2016

Tak, ako výkonný manažér veľkej spoločnosti monitoruje všetky oddelenia, aby pracovali čo najefektívnejšie, fungujú vyššie mozgové centrá vo frontálnej oblasti. Zabezpečujú kontrolu nášho správania a koordináciu ďalších kognitívnych funkcií, ako je plánovanie alebo organizovanie. Frontálna kôra dozrieva najneskôr zo všetkých mozgových centier. Aj z evolučného hľadiska sa táto oblasť mozgu vyvinula neskoro a u človeka je oveľa väčšia ako u geneticky najbližších primátov. Frontálne laloky typicky predstavujú 40% ľudského mozgu. Nižšie je uvedených 8 exekutívnych funkcií, ktoré sú dôležité pre riadenie správania a súvisia s fungovaním tejto oblasti mozgu.

1. Kontrola impulzov
2. Emočná kontrola
3. Kognitívna flexibilita
4. Pracovná pamäť
5. Seba - monitorovanie
6. Plánovanie a určovanie priorít
7. Začiatok činnosti
8. Organizácia

Deficity v exekutívnych funkciách súvisia s početnými psychiatrickými a vývojovými poruchami, vrátane OCD (obsedantno-kompulzívna porucha), Tourettovho syndrómu, depresie, schizofrénie, závislostí, frontotemporálna demencia, ADD / ADHD (poruchy pozornosti bez / s hyperaktivitou), a porúch autistického spektra.

Exekutívne funkcie sa ťažko hodnotia, pretože samy koordinujú jednotlivé kognitívne funkcie ako pamäť, jazyk, alebo vizuálno-priestorová orientácia. Narušenie akejkoľvek jednotlivej funkcie potom môže ovplyvniť schopnosť plánovania a organizovania. Fungovanie exekutívnych funkcií sa dá najlepšie pozorovať v každodennom živote, ktoré sa v laboratoních podmienkach zle simuluje. S procesom starnutia sa často spája zhoršovanie týchto funkcií mozgu. Vaša babička, vyhlásená kuchárka, si už nezvláda naplánovať varenie na víkend a všetko nakupovať, alebo zabudne na buchtu v rúre. Niekedy sú ale exekutívne funkcie oslabené už od detstva a často môžu súvisieť s horšou výkonnosťou v škole alebo práci, menej stabilnými vzťahmi a horším sebahodnotením. Podľa výskumu Friedmana et al. (2008), je výkon v týchto funkciách ovplyvnený geneticky. Nesúvisí ale s inteligenciou ani s rýchlosťou spracovania.

Podľa Adele Diamond (2012) sa u detí dajú exekutívne funkcie trénovať. Najlepšie výsledky sa preukázali v počítačovom kognitívnom tréningu a v tréningu bojových umení. Menší, ale znateľný efekt bol tiež po dlhodobejšom cvičení jogy alebo aerobiku. Dôležitou pomocou so zvládaním pracovných úloh je tiež "krokovanie". Zložitá činnosť sa rozloží na malé, ľahko realizovateľné kroky. Dieťaťu tak miesto "priprav si školskú tašku" poviete, aby si vytiahlo rozvrh na zajtra, a predmet po predmete s ním prechádzate pomôcky, ktoré si musí zabaliť. Na záver skontrolujete peračník a ostrúhame ceruzky. Ak sa takto dieťaťu činnosť opakovane rozkrokuje, naučí sa, ako v danej situácii postupovať. Rovnakú metódu môžu použiť aj študenti alebo pracujúci. Ak sa cieľ zdá príliš vzdialený, čo je prvý krok, ktorý môžem urobiť hneď teraz?

Ďalšie čítanie:

  prečítané 25637×
Začať trénovať svoj mozog Späť na výpis
Mgr. Kristína Medalová
Absolventka jednooborové psychologie na FF UPOL v Olomouci. V současnosti pokračuje ve svých studiích na Université de Fribourg ve Švýcarsku, kde se specializuje na klinickou psychologii a psychologii zdraví. Zajímá se zejména o aplikaci výzkumu kognitivních a afektivních neurověd do každodenního života. O popularizaci psychologie se snaží také prostřednictvím vzdělávacích workshopů pro širokou veřejnost.