Vyzkoušejte si hry Mentem

Oblasť tréningu:
  • Kapacita pozornosti
  • Selektívna pozornosť
  • Reakčná rýchlosť
  • Exekutívne funkcie
Princíp tréningu:
  • Hra trénuje distribúciu pozornosti a selektívnu pozornosť. Neustála kontrola správnosti odpovedí trénuje exekutívne funkcie. Práca v časovom limite podporuje rýchlosť reakcií.
  • Cvičenie ukazuje, ako ľahko sa nechávame rozptýliť svojimi automatickými reakciami a návykmi. Hra je založená na rozporu medzi dvoma vizuálnymi informáciami (vnemy). Tá prvá je text, druhá je farba. Obe prichádzajú do mozgu v rovnakú chvíľu, ale líši sa doba ich spracovania. Mozog spracuje textovú informáciu skôr.
  • Hra pracuje s princípom tzv. Stroop testu, ktorý patrí k základným psychodiagnostickým nástrojom. Zisťuje úroveň exekutívnych funkcií, schopnosť spracovaní konfliktu a mieru pozornosti.
Ako hrať túto hru:

Úlohou je rozhodnúť, či obsah textu v plechovke zodpovedá jeho farbe. Ak je slovo "červená" napísané červenou farbou, odpoviete áno. Ak je napísané inou farbou, odpoviete nie.

V zložitejších spôsoboch hry budete mať na obrazovke dve plechovky. V ľavej plechovke vždy sledujte text, v pravej plechovke farbu. Potom rozhodnite, či text vľavo zodpovedá farbe vpravo. napr.:

"žlutá" modře, "oranžová" žlutě, správně

V ľavej plechovke vidíte slovo "žltá", v pravej je slovo v žltej farbe. Správna odpoveď znie ÁNO (šípka doprava).

"žlutá" modře, "oranžová" červeně, špatně

V ľavej plechovke vidíte slovo "žltá", v pravej je slovo v červenej farbe. Správna odpoveď znie NIE (šípka doľava).

V najzložitejšej variante (2 bubliny) je navyše každá odpoveď obmedzená časovým limitom 2 sekundy.

Vaše výsledky jsou tu.
Tak se na ně podíváme:

Na první hru dobré, ale může to být lepší. Mnohem lepší.

Stačí se zdarma zaregistrovat a my vám ihned sestavíme personalizovaný tréninkový plán, se kterým výkon vašeho mozku poroste. Ne o setiny, ne o desetiny - ale rovnou o jednotky procent.