O projekte

Nezisková spoločnosť Mentem - brain training, z.s., vznikla so zámerom rozšíriť znalosť o možnosti zlepšenia fungovania ľudského mozga a jeho kognitívnych funkcií širokej verejnosti v Českej republike. Na vývoji projektu sme začali už v roku 2013 a vo spolupráci so skúsenými odborníkmi z internetového E-learningu a psychológie v oblasti kognitívnych funkcií sme v novembri roku 2014 spustili projekt Mentem.cz.

Tým Mentem.sk

Lukáš Bryksa

zakladatel a manažer projektu

Zakladateľ a manažér projektu Mentem.cz. Oblastí psychológie a fungovanie mozgu sa aktívne zaoberá od roku 2011, kedy prišiel s myšlienkou online projektu na zlepšenie kognitívnych funkcií mozgu.

Mgr. Kristína Medalová

psycholožka

Absolventka jednoodborové psychológie na FF UPOL v Olomouci. V súčasnosti pokračuje vo svojich štúdiách na Université de Fribourg vo Švajčiarsku, kde sa špecializuje na klinickú psychológiu a psychológiu zdravia. Zaujíma sa najmä o aplikáciu výskumu kognitívnych a afektívnych neurovied do každodenného života. O popularizáciu psychológie sa snaží aj prostredníctvom vzdelávacích workshopov pre širokú verejnosť.

Mgr. Eva Krejčí

psycholožka

Eva Krejčí je študentkou jednoodborové psychológie a absolventkou žurnalistiky na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne. V súčasnosti sa zameriava predovšetkým na fenomén snívanie, mediálnu komunikáciu a účinky a kreatívne myslenie. Popularizáciou psychológie by chcela podporiť kritické myslenie verejnosti.

Monika Bucharová

Monika je študentkou psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Pôsobí ako dobrovoľník muzikoterapeutického tímu na Psychiatrické klinike FN Bohunice pod záštitou projektu SPOLU. V súčasnosti sa venuje medzikultúrnemu výskumu kognitívnych štýlov. Chcela by priblížiť témy kognitívnej psychológie širšej verejnosti.

Mgr. Luboš Brabenec

psycholog

Psychológ a absolvent Fakulty sociálnych štúdií MU v Brne. V rámci združenia Práh sa podieľal na kognitívnom tréningu na psychiatrickom oddelení v Bohuniciach a teraz pracuje ako poradca v Internetovej poradni Katedry psychológie FSS MU. K jeho záujmom patrí práve výskum kognitívnych funkcií, momentálne sa potom podieľa na výskumnom projekte v spolupráci s Goldsmiths, University of London. V súčasnej dobe tiež spolupracuje s niekoľkými seniorskými organizáciami, pre ktoré organizuje prednášky o pamäti.

Mgr. Katarína Durkáčová

psycholožka

Psychologička v rehabilitačnom ústave, kde jej pracovnou náplňou je okrem iného Neuropsychologická diagnostika a rehabilitácie kognitívnych funkcií pacientov po poškodení mozgu. Súčasne sa v rámci svojho doktorandského štúdia na Masarykovej univerzite v Brne venuje výskumu prokrastinácie. Jedným z jej koníčkov je popularizácia psychológie na niekoľkých online portáloch.

Mgr. Ivana Jakubeková

psycholožka

Psychologička, terapeutka. Absolvovala jednoodborovú psychológiu na FF MU v Brne. Medzi jej ďalšie odborné vzdelanie patrí psychoterapeutický výcvik, kurzy a prax v oblasti klinickej psychológie a psychodiagnostiky. Osem rokov pracovala v krízovom centre pre deti. V súčasnej dobe pracuje v Pedagogicko-psychologickej poradni a prevádzkuje súkromnú psychologickú prax.

Mgr. Tereza Procházková

manažerka projektu a psycholožka

Absolventka jednoodborové psychológie na FF MU v Brne. V minulosti pôsobila ako terapeutka EEG biofeedbacku, kde sa prvýkrát zoznámila s problematikou trénovanie mozgových funkcií. V spolupráci so združením Cerebrum a FN Bohunice sa v súčasnosti venuje kognitívno rehabilitačnému tréningu osôb po poranení mozgu.

Vojtěch Pišl

psycholog

Vojtěch Pišl vyštudoval bakalársku psychológiu na Masarykovej univerzite, na čiastkových kurzoch študoval napríklad na maďarskej ELTE, dánske Aalborg University alebo londýnske The Coaching Academy. V Prahe a Hannoveri získal vzdelanie ako neurofeedbackový terapeut. Neurovědám a psychológii sa dnes venuje vo voľnom čase ako publicista a prekladateľ: vyšiel mu napríklad seriál o neurofeedbacku v Psychológii Dnes, momentálne prekladá jednu z Ramachandranových publikácií.

Mgr. Tereza Blažejovská

psycholožka

Absolventka psychologie na FSS MU v Brně, kde studovala také Psychoterapeutická studia. Výzkumně se zaměřuje na mindfulness a souvislosti tréninku mysli se vztahy v soukromé i pracovní oblasti. Zkušenosti získala mimo jiné v IBM ve sférách vzdělávání zaměstnanců či komunikace. V projektu SPOLU se věnovala desítky hodin práci se skupinami psychiatrických pacientů. Věří, že psychologie lidem pomáhá vzít své prožívání do vlastních rukou, být spokojenější a svobodnější. Zajímá se o psychoterapii, pozitivní psychologii, trénink mysli, ADHD, kreativitu nebo leadership.

Terézia Dlhošová

psycholožka

Psychologička pracujúci v Psychiatrickej nemocnici v Opave, kde sa venuje prevažne pacientom s psychotickým ochorením a ťažšími depresiami. V minulosti viedla kognitívne tréningy v klube Cerebrum Brno. Zaujíma jej neuropsychológie a sociálnej kognície, ktoré skúma v rámci doktorandského štúdia Klinické psychológie na Masarykovej univerzite v Brne.

Mgr. Lenka Krajčíková

psycholožka

Psychologička, absolventka jednoodborové psychológie na FF MU v Brne. Momentálne študuje PhD. odbor Všeobecná psychológie na FF, kde sa venuje predovšetkým skúmanie krátkodobej pamäte a rozdielom v ľudskom vnímaní. Ďalej sa venuje popularizácii vedy v príspevkovej organizácii Moravian Science Centre Brno a výučbe študentov psychológie na FF. Spolupracuje tiež s Kariérnom centrom Masarykovej univerzity, kde sa špecializuje na kariérne poradenstvo a lektorství.

Eleni Anastasiou

psycholožka

Som študentka Nicosijské univerzity na Cypre, kde študujem bakalársky program psychológie. Momentálne absolvujem stáž na Mentem. Oblasťou môjho záujmu je sociálna a klinická psychológia. V posledných mesiacoch sa venujem projektu PERACH, ktorý je zameraný na pomoc deťom, ktoré vyrastajú v nevhodných sociálno-ekonomických podmienkach.