Názory uživatelů na trénink Mentem 
 
 
 
 
Klára Hloušková, zubní technik
Hraní Mentemu mi zlepšilo slovní zásobu a pomohlo s logickým myšlením. Během mateřské dovolené je takový způsob tréninku skvělý.
Dagmar Vaďurová, vedoucí knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana
Mentem má v naší knihovně úspěch, jednou jsme dokonce prováděli skupinový trénink paměti a čtenářům se to nesmírně líbilo.
Zákazník Slevomatu
Konečně nějaké smysluplné hrátky pro starší a dříve narozené.
 
Mgr. Iveta Rebrová, Psycholožka na ZŠ Novolíšeňská

Mentem je skvělý způsob, jak si začít trénovat svou paměť, pozornost, rozhodování či prostorovou orientaci. Děti oceňují především možnost vybrat si hry podle svého výběru, zábavné provedení a přitom mohou být na počítači :-). Učitelé oceňují statistiky a porovnání s dalšími uživateli. Proto tento projekt vřele doporučujeme všem, kteří se chtějí zlepšovat ve svých schopnostech. Je to zábava!

Zuzana Wimmerová, Společně k úsměvu

Trénink mentem mě chytil už od začátku. Vnímala jsem, jak se mi během léčby zeslabují kognitivní funkce. A to se ukázalo i při prvním tréninku, kde jsem si pamatovala méně, reagovala pomaleji či dlouze vymýšlela strategii. Ale mentem je opravdu motivující v tom, že hry, které nabízí, jsou promakané, stupňuje se zátěž a tak se na těch 20minut každý den těším. Pozoruji zlepšení a mám radost i z toho, že ho můžeme nabízet dál těm, kteří ho potřebují.

Daniela Fischerová - spisovatelka

Ono je to zvláštní. Všichni jsme pochopili, že se musíme starat o svoje tělo a když to neděláme, tělo si o to umí říct. Když necvičíme tělo, tak jednoho dne se prostě rozhodne, že nás nebude už dál nosit. Když zanedbáme zuby, tak nás začnou bolet a ony nás k tomu zubaři dotáhnou. Ale zanedbaná mysl tohle neumí. A té je nutné podat pomocnou ruku zvenku. Mentem, to je taková pomocná ruka naší mysli podaná.

Ing. Iveta Dorotíková, Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm

Dnes u nás v Rožnově pod Radhoštěm proběhl workshop pro naše seniory o fungování vašeho skvělého programu. Jménem celého Klubu seniorů musím zaslat velkou pochvalu a nadšení. Váš program je zcela vyhovující, jak pro nás mladší, tak pro generaci starší. Ještě jednou velké díky za ochotu, čas a vstřícnost.

Názory odborníků na Mentem

Mgr. Lenka Krajčíková - psycholožka

Mentem je unikátny projekt, určený všetkým, bez rozdielu veku.

Interaktívne hry projektu Mentem nie sú len zábavné, ich hlavnou úlohou je precvičovanie poznávacích funkcií, ako je pamäť, pozornosť, priestorová orientácia a ďalších, ktoré využívame každý deň. Ich precvičovaním sa náš výkon nie len aktuálne zlepšuje, ale predchádzame tak úpadku týchto funkcií počas starnutia.

Precvičovaním pamäti, či pozornosti našimi hrami aktívne prispievate k udržaniu svojej kognitívnej kapacity na dobrej úrovni.

 
Mgr. Luboš Brabenec - psycholog

Výzkumy ukazují, že mozek je plastický orgán a je velmi ovlivněn tím, jak ho používáme. Svou paměť, pozornost a myšlení tedy můžeme trénovat, a to například právě pomocí různých her a cvičení. Myslím si, že povědomí o trénování mozku u nás stále roste, mnoho lidí však podle mě k tomuto tréninku přistupuje pořád příliš jednostranně. Luštěním populárních křížovek a sudoku si totiž cvičíme jen velmi malou část našich schopností. Proto jsem příznivcem komplexních tréninkových programů, jako je například Mentem. Hry, které Mentem nabízí, pokrývají celou škálu kognitivních funkcí. Mně osobně se na těchto hrách líbí, kromě jejich pestrosti, také to, že jsou díky snadnému ovládání přístupné pro různé věkové skupiny. Na projektu Mentem si cením též toho, že mimo her a cvičení je zaměřený i na popularizaci poznatků z psychologie a neurověd.

 
PhDr. Petr Nilius - psycholog, Fakultní nemocnice Ostrava

Portál Mentem je milým, zábavným a užitečným nástrojem pro lidi, kteří se pocitují obtíže s pamětí, pozorností, soustředěním a udržením pozornosti. Je vhodný nejn pro lidi „zdravé“, ale svou náplní, systémem tréninku a motivace je dobrým doplňkem nefarmakologické léčby pro pacienty, kteří se trápí s kognitivními obtížemi v důsledku úrazu hlavy, ischemické cévní příhody a mnoha dalších. Rád jej doporučuji pro děti a dospělé, kteří žijí s celoživotní poruchou pozornosti (ADHD), specifickými poruchami učení, anebo hledají způsob jak cvičit „poztrácené a rozstroušené“ mozkové funkce i v aktivním a seniorském věku.

Hry svou zábavnou podstatou a možností individualizace tréninku nabízí možnost systematické a pravidelné „rehabilitace“ (snaha o znovunabytí funkcí). Tato se snaha se po čase může projevit zlepšenou schopností udržet koncentraci pozornosti (nejen) na jeden podnět, pružnějším myšlením, efektivněji si zapamatovávat a vybavovat informace a celkově fungovat v životě „organizovaněji“ a systematičtěji.

V neposlední řadě je Mentem „provokující“ a užitečnou aplikací, která „pomáhá“ hrou s množstvím informací o fungování mozku.

 
Mgr. Tereza Procházková - psycholožka

Mozkové hry Mentem jsou v českém prostředí jedinečným projektem. Pravidelné trénování se nestává monotónním, protože her je opravdu mnoho. (A stále přibývají). Srovnávání s ostatními hráči podporuje zdravou soutěživost. A přestože se vzájemně neznají, vzniká mezi nimi jakýsi pocit sounáležitosti. Velkou výhodou Mentemu je možnost cvičit jednotlivé funkce mozku, ve kterých hráč cítí největší rezervy. Oceňuji propracovaný výklad každé hry, který vysvětluje zaměření a principy konkrétního tréninku. Díky tomu se hráč lépe orientuje v procesech, které v mozku probíhají. Ať jde o laika, odborníka, dítě, či seniora.