Prečítajte si náš blog

Články na téma historické osobnosti a udalosti

Albert Einstein a jeho mozog

Albert Einstein (1879 - 1955), fyzik židovského pôvodu. Jeden z najvýznamnejších teoretických fyzikov. Autor všeobecnej teórie relativity (1915). E = mc2. Narodil sa v Nemecku, nemeckého občianstva sa vzdal r. 1896 a zostal bez štátnej príslušnosti. V roku 1901 získal švajčiarske občianstvo. Po nástupe Hitlera k moci bol obvinený zo židovskej fyziky, ktorá bola proti fyzike árijskej. V roku 1933 utiekol do USA, kde dostal v r. 1940 americké občianstvo, pričom mu zostalo aj občianstvo švajčiarskej .

Bol považovaný za pomalého žiaka a bol hanblivý, pravdepodobne bol dyslektik a podľa novších teórií bol u neho predpokladaný Aspergerov syndróm.

Bol proti nacistickému režimu a podporoval vývoj atómovej bomby v USA, aby predbehol Hitlera. Po vojne loboval za jadrové odzbrojenie ("Neviem, čím sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale v štvrtej to budú polená a kamene"). V 50. rokoch protestoval proti politickým procesom v Československu. Zaslal aj telegram vtedajšiemu prezidentovi Klementovi Gottwaldovi, v ktorom žiadal o zbavenie vykonania rozsudku nad Miladou Horákovou, Závišom kalandrov, Oldřichom Peclom a Jánom Bouchaleml. Podporoval sionizmus a bolo mu navrhnuté stať sa prezidentom Izraela, čo odmietol. Opovrhoval nacionalizmom a vyjadroval pochybnosti, či je židovský štát najlepším riešením.

Bol ženatý s matematičkou Milevou Marioovov, ktorá sa kvôli nemu vzdala kariéry. Existujú však stopy, ktoré vedú k záverom, že je spolutvorkyňou teórií relativity. Konzultoval s ňou svoje teórie a názory. Na otázku, prečo sa nepodpísala pod jeden zo svojich patentov odpovedala: "Sme jeden kameň (Wir sind nur Ein Stein").

Avšak Eistein miloval aféry so ženami, ktoré priťahoval. S Milevou sa rozviedol a oženil sa so svojou sesternicou Elsou. Existujú názory, že aj v Česku žijú potomkovia Alberta Einsteina.

K štúdiu matematiky sa dostal asi v dvanástich rokoch. Bol považovaný za pomalého žiaka, pravdepodobne kvôli dyslexíi a celkovej hanblivosti. Práve tejto pomalosti prisudzoval sám neskôr význam pri objave teórie relativity. Oproti deťom, ktoré študujú matematiku od detstva, mohol vďaka rozvinutejšiemu intelektu chápať vzťahy priestoru a času v hlbších súvislostiach.

V roku 1905 publikoval Einstein zásadné tri vedecké práce na témy fotoelektrického javu, Brownovho pohybu a špeciálnu teóriu relativity. Mal vtedy 26 rokov. V roku.1915 dokončil prácu na všeobecnej teórii relativity. Za objasnenie fotoelektrického javu dostal v roku 1921 Nobelovu cenu.

Zdroje: Wiki

Wikipedia conVERTER: fyzici osobnosti.ca: Albert Einstein Wikipedia: Einsteinův mozek Einsteinův mozek pod lupou DeenaMedia WiseGeek: Jak se liší Einsteinův mozek od normálního